ILUO Biznes      ILUO Faktura      Promocje ILUO

Dlaczego ILUO?

logo iluo kolor 72dpi

 • Przedsięwzięciem kierują osoby, które mają ponad 20 lat doświadczeń w tworzeniu oprogramowania dla małego i średniego biznesu.
 • Oprogramowanie ILUO zostało stworzone z myślą o komforcie użytkowników i maksymalnych korzyściach dla Przedsiębiorców, szczególnie w zakresie pracy rozproszonej zarówno online jak i offline.
 • Nowe technologie powodują, że to co kiedyś było niemożliwe stało się dziś oczywiste.
 • Możesz pracować gdziekolwiek jesteś dzięki szerokim możliwościom pracy naszego oprogramowania przez internet (chmura Microsoft - Windows Azure lub serwer aplikacji).
 • Dzięki elastyczności i wariantowości oraz elementom wdrożeniowym Twoja firma może swobodnie „rosnąć” wybierając wyższe warianty oprogramowania.
 • Partnerzy ILUO mogą „dopasować” oprogramowanie do Twoich potrzeb.
 • Oprogramowanie ILUO jest atrakcyjne cenowo - sprzedaż odbywa się w modelu PrePaid, w którym "doładowujesz" swoje konto kiedy chcesz. Nie ma bariery wejścia w nowoczesne rozwiązanie.

Sztandarowym produktem Producenta jest system ILUO Biznes przeznaczony do prowadzenia i optymalizacji większości typowych operacji biznesowych takich jak zakup, sprzedaż, magazynowanie, produkcja, gromadzenie i archiwizacja dokumentów, zarządzanie relacjami z klientami i pracownikami.

System pracuje w modelach:

 • na pojedynczym komputerze (baza danych Microsoft SQL Express)
 • w lokalnej sieci komputerowej (baza danych Microsoft SQL 2005, 2008, 2012)
 • przez internet w architekturze z Serwerem Aplikacji
 • przez internet w chmurze obliczeniowej Microsoft - platforma Windows Azure

Przy pracy przez internet dostępna jest unikalna w tej klasy aplikacjach możliwość pracy offline. Oznacza to, że mimo awarii łącza internetowego można wystawiać dokumenty sprzedaży (faktury, paragony) oraz przyjmować zamówienia. Po odzyskaniu połączenia internetowego - dane te są automatycznie przenoszone do chmury (do bazy głównej).

Więcej informacji

Nasza przewaga - Twój zysk

tryb pracy

Nowy standard produkcji oprogramowania

Możemy śmiało stwierdzić, że w pewnym sensie ILUO stanowi nowy standard produkcji oprogramowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP). Bazą projektu jest nowa, od podstaw zaprojektowana architektura systemu oparta o własną platformę programistyczną (framework) zoptymalizowaną do tworzenia aplikacji biznesowych. To rozwiązanie pozwala na znaczne (2-3 krotne) przyspieszenie tworzenie aplikacji ze względu na:

 • uniknięcie wielokrotnego, ręcznego kodowania podobnych elementów systemu
 • znaczne zmniejszenie liczby generowanych błędów z uwagi na jasno zdefiniowane reguły budowania systemu
 • automatyzację testowania większości funkcji systemu (testy jednostkowe – unit tests)
 • gwarancję spójności zasad obsługi interfejsu
 • łatwość dodawania nowych cech aplikacji i wprowadzania zmian

Na budowanie platformy o tak szerokim zakresie wpływu na aplikację nie decyduje się zbyt wielu producentów oprogramowania. Jej stworzenie wymaga z jednej strony ogromnej wiedzy i doświadczenia w tworzeniu systemów biznesowych a z drugiej dużej otwartości na nowe technologie. Ponadto w pierwszej fazie projektu efekty przyspieszenia nie są widoczne, ponieważ napisanie platformy pochłania czas, który teoretycznie można by wykorzystać na tworzenie logiki biznesowej i budowanie „właściwej” aplikacji. Efekty przyspieszenia wynikające z „działania” frameworku stają się widoczne w fazie budowania warstwy biznesowej systemu a jeszcze bardziej w fazie rozwoju i modyfikacji aplikacji.

Dzięki wypracowaniu nowego standardu budowania aplikacji biznesowych zespół ILUO obiecuje w nowych produktach dużo ergonomicznej, estetycznej, nowoczesnej, niezawodnej, elastycznej funkcjonalności chcąc jednocześnie pokazać, że można lepiej, łatwiej, szybciej, przyjemniej… Będzie także dużo łatwiej podążać za oczekiwaniami rynku i rosnącymi wymaganiami klientów, ponieważ platforma programistyczna w fantastyczny sposób ułatwia zarządzanie zmianą i tworzeniem rozwiązań branżowych.

Nowy standard dla użytkownika

Dostępne na rynku aplikacje stworzone w starszych technologiach były projektowane kilkanaście lat temu. Obowiązujące wtedy standardy oraz ograniczenia technologiczne dość skutecznie blokują rozwój aplikacji w kierunku pożądanym przez rynek. Oparcie naszych rozwiązań o platformę programistyczną oraz wykorzystanie nowej technologii, koncepcji i architektury zapewniło możliwość stworzenia zupełnie nowych wartości dla użytkownika, nieosiągalnych w systemach poprzedniej generacji:

 • innowacyjne, niespotykane w innych aplikacjach elementy interfejsu użytkownika poprawiające ergonomię pracy z aplikacją
 • rewolucyjny sposób pracy z aplikacją - wyszukiwarka wszystkich elementów systemu. Wyszukiwarka działa zarówno w odniesieniu do funkcji, poleceń systemu jak i danych zgromadzonych w bazach danych
 • obsługa szerokiej palety rozdzielczości ekranu od urządzeń mobilnych i tabletów do monitorów Full HD, wielomonitorowość – jest to istotną wadą starszych aplikacji zoptymalizowanych do stosunkowo niskich rozdzielczości
 • lepsze wykorzystanie możliwości sprzętowych (wykorzystanie procesorów wielordzeniowych) dzięki asynchronicznemu zaprojektowaniu frameworku
 • otwartość na nowe trendy rynkowe - możliwość pracy przez internet (chmura Windows Azure, chmura własna - Serwer Aplikacji)
 • tryb OFFLINE przy pracy przez internet
 • architektura przygotowana do łatwej lokalizacji systemu (tworzenia wersji wielojęzykowych)
 • ILUO API (Application Programming Interface) pozwalający na łatwą wymianę danych (integrację) z innymi systemami
 • konstrukcja systemu od podstaw przygotowana na udostępnienie elementów wdrożeniowych (modyfikacja interfejsu, modyfikacja niektórych algorytmów, modyfikacja raportów, tworzenie nowych funkcjonalności), co pozwoli na dostosowywanie aplikacji do konkretnych potrzeb użytkowników oraz budowanie funkcjonalności branżowych (wertykalnych)

Tryby pracy

Tryby pracy ILUO Biznes

Tryb 1 - Na pojedynczym komputerze
Komputer stacjonarny, laptop z zainstalowanym systemem operacyjnym Winows XP, Vista, 7, 8.
Dla poprawnego działania wymaga zainstalowania bazy danych Microsoft SQL Express 2005, 2008, 2012. Na komputerze instalujemy oprogramowanie ILUO Biznes oraz silnik bazy danych Microsoft SQL Express.

tryb1

Tryb 2 - W sieci lokalnej
Tradycyjna konfiguracja wielostanowiskowa z zainstalowanym na serwerze (wydzielonym komputerze) silnikiem bazy danych (Microsoft SQL Server w wariancie Express, Standard lub Enterprise). Na stanowiskach roboczych (końcówkach) zainstalowana jest aplikacja ILUO Biznes składająca się z warstwy klienckiej oraz modułu logiki biznesowej (LB). Połączenie między serwerem bazy danych a stanowiskami roboczymi jest realizowane w oparciu o sieć lokalną. Ta konfiguracja zalecana jest przy liczbie stanowisk od 2 do 10 a więc w większości typowych zastosowań oprogramowania ILUO Biznes pracującego lokalnie. Przy większej liczbie stanowisk zalecamy skorzystanie z trybu pracy opisanego w punkcie 3. Ze względu na przeniesienie logiki biznesowej "bliżej" serwera bazodanowego oraz dodanie elementu skalowalności ta architektura powinna być znacznie wydajniejsza.

tryb2

Tryb 3 - Z wykorzystaniem ‘Serwera Aplikacji’ czyli w tzw. “chmurze własnej”
Chmura własna składa się z komputera (serwera), na którym instalujemy oprogramowanie bazodanowe (Microsoft SQL Server w wariancie Express, Standard, Enterprise) oraz komputera (lub wielu komputerów - serwerów) na którym instalujemy Logikę Biznesową oprogramowania ILUO “ubraną” w usługę Windows “Serwer Aplikacji”, która jest udostępniona na zewnątrz. Serwery Aplikacji można mnożyć, co zapewnia dużą skalowalność oprogramowania ILUO Biznes. Możemy zwiększać wydajność zwielokrotniając liczbę Serwerów Aplikacji. Dostęp do usługi może odbywać się poprzez sieć lokalną (np. WiFi) lub za pośrednictwem internetu.
UWAGA: Oprogramowanie zainstalowane na końcówce obsługuje tzw. tryb OFFLINE pozwalający na pracę bez dostępu do internetu (awaria internetu). Program przełącza się między bazą w “chmurze” a bazą lokalną. Można wystawiać zamówienia, faktury sprzedaży, paragony. Można dopisywać dane do kartotek (m. in. towarów i kontrahentów). Po przywróceniu dostępu do internetu dane z bazy lokalnej zostaną przeniesione do chmury. Bazy lokalna i chmurowa synchronizują kartoteki przyrostowo.

tryb3

Tryb 4 - Praca w Microsoft Windows Azure
Jest to analogiczny tryb pracy jak opisano w punkcie 3 z tym, że rolę serwera bazy danych, serwera aplikacji pełni oprogramowanie zainstalowane na platformie Windows Azure. Rolę silnika bazy danych odgrywa SQL Azure. Ta konfiguracja nie wymaga jakichkolwiek kosztów startowych związanych z zakupem serwerów i dodatkowego oprogramowania (np. serwera bazy danych). Skalowalność aplikacji pracującej w tym trybie jest nieograniczona. Chmura Microsoft daje też możliwość automatycznego tworzenie kopii zapasowych, które na życzenie użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami można zawsze przenieść na komputer lokalny. Ponieważ bazy danych SQL i SQL Azure są ze sobą kompatybilne istnieje możliwość zmiany trybu pracy z lokalnej na chmurę i odwrotnie. Przy pracy na platformie Windows Azure dostępny jest oczywiście tryb OFFLINE, rozwiązujący potencjalne problemy z przerwą w dostępie do internetu.

tryb4

Rośnij z ILUO

Dzięki zaprojektowaniu systemu w sposób zapewniający możliwość jego rozbudowy i modyfikacji jesteśmy w stanie pokryć szerszy zakres potrzeb użytkowników. Firma, która rozwija się dynamicznie nie będzie zmuszona do zakupu kosztownych rozwiązań ERP, ponieważ będziemy w stanie reagować na jej potrzeby pojawiające się w wyniku jej organicznego czy rynkowego rozwoju. Co więcej dostarczamy systemy w różnych wariantach, dostosowanych do różnej wielkości przedsiębiorstwa. Warianty bardziej rozbudowane mają udostępnione różne elementy funkcjonalności wdrożeniowej, pozwalającej na modyfikację istniejącej lub tworzenie całkowicie nowej funkcjonalności. Te dodatkowe oczekiwania będą realizowane przez partnera ILUO samodzielnie lub we współpracy z zespołem ILUO. Duża ilość wariantów produktu oraz dostępność elementów wdrożeniowych powoduje, że nasze rozwiązania zapełniają lukę między systemami dla MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa) a drogimi systemami ERP, co przedstawia rysunek. Ta cecha powoduje, że firma może swobodnie rozwijać się z naszym oprogramowaniem i nie przeżywać szoku związanego ze zmianą systemu na pewnym etapie rozwoju.

rosnij z iLUO