enova365

Opis

enova

Co to jest enova365?

enova365 to eksperckie oprogramowanie klasy ERP do zarządzania firmą. Wspiera procesy pracy i podejmowania decyzji.
Program jest tworzony z myślą o użytkowniku. Ma wgraną wiedzę, pomagającą w rozwiązywaniu problemów i pozwalającą unikać popełniania błędów. Zapewnia przyjazną obsługę oraz łatwą integrację z innymi rozwiązaniami, np. branżowymi.

Jak działa enova365

enova automatyzuje procesy w firmie, dzięki czemu są wykonywane sprawniej. System zapewnia kontrolę nad ich przebiegiem i rezultatami. Na każdym etapie realizacji zadania przypisany jest operator - osoba odpowiedzialna za aktualną część procesu.

Najnowsze trendy

enova365 jest pierwszym systemem ERP dostarczanym użytkownikom na dwa sposoby. Ta sama enova jest dostępna lokalnie oraz w chmurze prywatnej lub publiczej (w modelu abonamentowym). enova365 daje dostęp do funkcjonalności enova przez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Można więc pracować na urządzeniach mobilnych: tabletach i smartfonach.

Producent

Strategia firmy Soneta Sp. z o.o., producenta oprogramowania enova365, zawarta jest we wzorze „1x3x2" tj. jedna rodzina produktów, trzy wersje (srebrna dla małych, złota dla średnich firm, platynowa dla dużych firm) oraz dwa modele dostępu (lokalnie i w chmurze). Jedna linia produktowa zapewnia równoczesny rozwój obu aplikacji.

Dla kogo

System sprawdzi się w nowoczesnych firmach, potrzebujących elastycznego, zintegrowanego rozwiązania ERP, które będzie pracowało na rozwój przedsiębiorstwa. enova365 została stworzona z myślą o tych firmach, w których istotnym elementem działalności są technologie internetowe, w tym zdalny dostęp.

Cechy produktu

Funkcjonalna

Firma to żywy organizm, którego strukturę system enova365 łatwo odwzorowuje. Przedsiębiorstwo wykorzystuje zawsze 100% możliwości programu. A kiedy firma się rozwija – rośnie razem z nią. Rozszerzenie funkcjonalności jest dostępne od ręki.

enova365 to system XXI wieku – otwarty na współczesny biznes i zaawansowany technologicznie. Łączy łatwość obsługi z ogromem możliwości, które powinien oferować dobry system ERP/CRM. Wspiera nowoczesne metody zarządzania i zapewnia optymalizację procesów firmy. Pozwala planować podejmowane w firmie działania, wyznaczać pracownikom zadania oraz dokonywać bieżących analiz na podstawie unikalnych raportów i zestawień.

enova funkcjonalna

Modułowa

System buduje się z modułów, przeznaczonych dla każdego działu firmy, określając liczbę potrzebnych stanowisk pracy. Występują one w kilku wariantach funkcjonalnych, tak aby odpowiadały aktualnym potrzebom firmy.

Wyboru z pełnej gamy warto dokonać przez wzgląd na procesy, które ma wspierać. Każda z części systemu wspomaga funkcjonowanie określonych obszarów biznesowych. Na przykład relacje z klientami, zarządzanie kadrami, księgowość, sprzedaż, gospodarkę magazynową czy produkcję.

Moduły mogą działać samodzielnie, ale jako system zintegrowany enova ma wspólną bazę danych. Oznacza to prosty dostęp do informacji ze współpracujących modułów. Dzięki ich odpowiedniemu doborowi i precyzyjnej konfiguracji na etapie wdrożenia, program zostaje idealnie dostosowany do potrzeb firmy.

enova moduowa

Skalowalna

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa aplikację łatwo rozbudować w odpowiedzi na nowe wymagania wobec systemu lub rosnące zatrudnienie. Moduły są wybierane spośród trzech wariantów funkcjonalnych. Platynowego dla firm dużych, o ugruntowanej pozycji na rynku, złotego dla średnich, rozwijających się przedsiębiorstw oraz srebrnego – idealnego w początkowej fazie rozwoju firmy.

System może rozwijać się wraz z firmą, bez konieczności reorganizacji, wymiany i konwersji baz czy migracji danych. enova wnosi więc do firmy potencjał rozwojowy – dbając, by system dostosowywał się do skali biznesu, a nie firma do systemu.

enova skalowalna

Aktualna

enova365 jest zawsze na bieżąco ze sprawdzonymi trendami w danych obszarach biznesowych oraz zgodna z polskim prawem.

System tworzą profesjonaliści od zarządzania, handlu, księgowości oraz kadr i płac. Każdy zespół projektowy zorientowany jest na natychmiastowe dostosowanie programu do zmian w przepisach. Zapewniając jednocześnie stabilność systemu oraz bezpieczeństwo danych. Nasi konsultanci dobrze orientują się w gąszczu zmieniających się przepisów i wiedzą, jak te zmiany oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Bezpłatne aktualizacje można pobrać prosto z naszej strony www.

enova aktualna

Personalizowana

Firma otrzymuje środowisko do sprawnego zarządzania i działania. enova funkcjonuje w firmach handlowych, produkcyjnych, transportowych, usługowych, sprawdza się w administracji i użyteczności publicznej, a także outsourcingu.

W enova365 można dostosować wygląd i obsługę interfejsu do indywidualnych preferencji. Użytkownik definiuje menu ulubionych zakładek oraz wygląd list poprzez dodawanie oraz usuwanie kolumn z danymi. Określa własne filtry danych, kolorowanie pozycji na liście oraz parametry eksportu danych. Komfort pracy przekłada się na wyższą efektywność pracownika.

enova personalizowana

Inteligentna

Aplikacja należy do kategorii systemów specjalistycznych – wspiera podejmowanie decyzji, a także pomaga w rozwiązywaniu nawet złożonych zagadnień biznesowych.

enova365 wspiera standaryzację realizowanych procesów, a ich automatyzacja pozwala wyeliminować błędy popełniane przez pracowników. Korzystając z wiedzy zawartej w aplikacji, można wprowadzać własne schematy i procedury pracy, przydzielać obowiązki oraz tworzyć niezbędne analizy i raporty.

Moduły systemu enova mają wspólną bazę danych. Każdy z nich „wie” o operacjach przeprowadzonych w innych częściach systemu. Dzięki temu może na nie reagować wg ustalonych reguł. Odpływowi wiedzy z firmy zapobiega zapisywanie w enova procedur pracy, czym można budować przewagę konkurencyjną.

enova inteligentna

Moduły

enova2 Moduły enova365

Pojedynczy element systemu (moduł) usprawnia działanie firmy w obszarze, za który odpowiada. W ramach zintegrowanego systemu moduły współpracują ze sobą, a moduły podstawowe mogą też funkcjonować niezależnie.

Moduły podstawowe:

 • Kadry Płace
  Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników.Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.
 • Księga Podatkowa
  Przeznaczona do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro.
 • Księga Handlowa
  Przeznaczona jest do księgowania w oparciu o plan kont. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.
 • Księga Inwentarzowa
  Pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości. Dla firm zobowiązanych do prowadzenia ewidencji majątku trwałego.
 • Faktury
  Zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży. Dla firm usługowo/handlowych nieprowadzących gospodarki magazynowej o prostym obiegu dokumentów.
 • Handel
  zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Dla firm usługowo/handlowych prowadzących gospodarkę magazynową.
 • Produkcja
  Obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i reje­strują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zasobów. Podstawowym elementem logicznym aplikacji jest technologia o elastycznej strukturze. Do technologii przypisuje się wzorcowe operacje, które mogą być dla nich wspólne. Surowce, koszty i produkty zyskują powiązanie z operacjami lub wprost z technologiami. Dla firm produkcyjnych działające w oparciu o zdefiniowane technologie i zlecenia produkcyjne, w których nie jest potrzebne tworzenie szczegółowych harmonogramów produkcji oraz dla firm handlowych tworzących zestawy z towarów zamawianych u dostawców na potrzeby konkretnych zamówień klientów
 • CRM
  Wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami. Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże. Dla działów handlowych, działów serwisu, recepcji/sekretariatów, działów marketingu/telemarketingu, biur obsługi klienta, Help desk.
 • Serwis
  Pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. Funkcjonalność modułu oparta jest o urządzenie, czyli element reprezentujący przedmiot, który jest serwisowany. Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów. Dla firm prowadzących warsztaty naprawcze oraz serwis pogwarancyjny sprzedawanych przez nie towarów.
 • Szkolenia
  Jest dedykowany dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz dla firm prowadzących szkolenia wewnętrzne dla pracowników.
 • Wypożyczalnia
  Służy do ewidencjonowania wszelkiego rodzaju obiektów, które mogą być przedmiotem wypożyczenia. Dzięki bardzo elastycznej konfiguracji możliwe jest ewidencjonowanie dowolnych przedmiotów. Doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku biblioteki, jak i firmy budowlanej dystrybuującej ciężki sprzęt na prowadzone budowy. Dla firm handlujących i wypożyczających sprzęt specjalistyczny, wypożyczalni samochodów, bibliotek.
 • Członkowie
  Obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek. Dla organizacji, które prowdzą ewidencję członków - organizacje społeczne, administracyjne, religijne, np.: stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, partie polityczne, spółdzielnie.
 • Workflow
  Organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy. Dla firm, które chcą usystematyzować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach
 • Projekty
  Służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. Moduł Projekty zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM (bez Serwisu i Wypożyczeń) oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów. Dla firm, stowarzyszeń lub innych podmiotów, które działają w oparciu o realizację konkretnych projektów lub które zobowiązane są do kontroli przebiegu projektów realizowanych w ramach uzyskanego dofinansowania.
 • Podgląd
  Umożliwia podgląd danych bez możliwości ich edycji. Służy do kontrolingu i raportowania pracy. enova Podgląd pozwala na przeglądanie z jednego miejsca wszystkich danych znajdujących się w poszczególnych modułach systemu enova. Dla zarządu firmy, organów doradczych, dyrektorów handlowych/finansowych, analityków.
 • Analizy Wielowymiarowe
  Narzędzie do budowania systemu kontrolingowego oraz raportowania w firmie. Pozwala tworzyć raporty zawierające informacje łączące unikalne informacje z różnych modułów systemu enova oraz przygotowywać przekrojowe zestawienia danych prezentujące np.: trendy sprzedaży, krytyczne miejsca powstawania kosztów, analizy wydajności pracy, analizy zasobów. Dla zarządu, pracowników analitycznych i kontrolerów, księgowych.
 • Preliminarz EŚP
  Pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności oraz wprowadzić plany przepływów finansowych. Analiza rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej może być bardzo prosta – mechanizm Preliminarza EŚP pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów. Dla kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych/ekonomicznych, analityków.
 • Delegacje Służbowe
  Wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników. Dla pracowników działu kadry i płace oraz pracowników działu księgowość.
 • Opis Analityczny-Aktywacja
  Aktywuje dodawanie opisu kontrolingowego (analitycznego) na dokumentach handlowych, magazynowych, kadrowych oraz innych. Opis kontrolingowy wykorzystuje mechanizm opisów analitycznych oraz cech. Może zostać wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne czy opis. Program enova umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (zarówno obcych, jak i własnych, wewnętrznych) można określić precyzyjną strukturę opisów analitycznych. Dla osób, które dokonują kwalifikacji kosztów (opisują dokumenty), a równocześnie nie potrzebują pełnego dostępu do enova Księgowość oraz enova Projekty (nie potrzebują szczegółowych informacji o budżecie)

Moduły on-line:

 • enova365 Pulpit Pracownika
  Elektroniczny dostęp pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych. Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg elektronicznych wniosków pracowniczych. Pracownik z poziomu aplikacji może: sprawdzać dostępny limit urlopowy, składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika, przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin, sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP, przeglądać kwoty wynagrodzeń, drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.
 • enova365 Pulpit Kierownika
  Elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych. Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia: przeglądanie danych podwładnych pracowników, zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze, wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy, drukowanie różnego rodzaju raportów.
 • enovaNet Zamówienia
  Elektroniczne, indywidualne konta dostępu dla kontrahentów do oferty asortymentowej sprzedawcy. enovaNet Zamówienia to moduł opracowany dla firm zajmujących się działalnością handlową w modelu "business to business". Umożliwia założenie wybranym kontrahentom indywidualnych kont dostępu do modułu zamówień i CRM. Aplikacja enovaNet Zamówienia jest dostępna przez przeglądarkę internetową. Kupujący po zalogowaniu ma dostęp do oferty sprzedawcy, może samodzielnie składać zamówienia, śledzić ich realizację oraz przeglądać stan rozliczeń.
 • enovaNet CRM
  Platforma webowa przeznaczona do zarządzania kontaktami z kontrahentami przez Internet za pośrednictwem indywidualnych kont dostępu. Aplikacja umożliwia dwukierunkową komunikację on-line pomiędzy użytkownikami modułu enova CRM a ich kontrahentami.

Moduły dodatkowe:

 • Analizy MS Excel
  Umożliwia tworzenie dowolnych analiz księgowo-finansowych w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova. Nadrzędnym celem jest analiza danych księgowych oraz ułatwienie tworzenia indywidualnych analiz definiowanych w zależności od potrzeb danej osoby lub konkretnego przedsięwzięcia. Dla dyrektorów finansowych/ekonomicznych, głównych księgowych, analityków.
 • Jednostki Budżetowe
  Daje możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe. Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości opisywane rozwiązanie daje możliwość przygotowywania planów wydatków i dochodów w oparciu o wspomniane klasyfikacje budżetowe, a następnie kontrolę zaangażowania środków budżetowych oraz kontrolę realizacji tych planów. Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp. Dla jednostek budżetowych, stowarzyszeń lub innych podmiotów, które swoją działalność finansują ze środków budżetu państwa i z tego tytułu są zobligowane do prowadzenia ewidencji księgowej wg klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej
 • Elektroniczne Wyciągi Bankowe
  Automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty. Rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 50 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta). Dla firm, które chcą wyeliminować „ręczne” wprowadzanie wyciągów bankowych i sprawdzanie rozrachunków.
 • Wirtualne Rachunki Bankowe
  Wspiera prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych. Kontrahenci często nie pamiętają, by zamieścić szczegóły płatności w tytule przelewu, co znacznie utrudnia identyfikację, natomiast zawsze zwracają uwagę na poprawność rachunku, na który dokonują wpłaty. Rozwiązanie może współpracować z dowolnym bankiem w Polsce, w standardzie dostępne są formaty importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne banki (Producent enova bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta). Dla firm, które oferują swoje produkty lub usługi znacznej liczbie odbiorców: przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej, dostawcy Internetu, telewizji cyfrowej lub kablowej, firmy ubezpieczeniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, uczelnie, zarządcy wspólnot mieszkaniowych.
 • Importy Księgowe
  Import kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym z odrębnej bazy danych lub innego systemu. Moduł został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa. Dzięki niemu można zaimportować komplet dokumentów niezbędnych w księgowości oraz dane wspierające i przyspieszające proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach). Dla biur rachunkowych, firm prowadzących księgowość w enova, a handel i magazyn w innym programie, firm wielooddziałowych pracujących na różnych bazach danych w enova (centrala prowadzi księgowość całej jednostki, ale otrzymuje komplet informacji od oddziałów, które prowadzą własną księgowość)
 • Eksporty Księgowe
  Eksport kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym z odrębnej bazy danych lub innego systemu. Eksport danych odbywa się z poziomu Ewidencji Dokumentów enova – tam spotykają się wszystkie dokumenty z modułów operacyjnych użytkownika. Dla firm prowadzących handel i księgowość w enova, ale na różnych bazach danych (np. księgowość prowadzona jest przez zewnętrzną firmę), firm prowadzących handel w enova, a księgowość w innym programie oraz dla firm wielooddziałowych pracujące na enova w modelu offline (oddziały prowadzą własną księgowość, ale równocześnie przekazują komplet informacji do centrali, która prowadzi księgowość całej jednostki).
 • Pracownicy Eksportowi
  Rozliczenie wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą. Wspomaga prowadzenie rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą, tj. pracujących poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Składki ZUS za okres oddelegowania podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce. Dla agencji pracy tymczasowej.
 • Pracownicy Uczelni
  Rozwiązanie dedykowane dla uczelni wyższych – ujmuje specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich. W rozliczeniach kadrowo-płacowych nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji. Dla uczelni wyższych – jednostki organizacyjne, państwowe, samorządowe lub prywatne działające na podstawie przepisów ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”
 • Pracownicy Koszty Projektów
  Rozdzielenie wynagrodzeń pracowników wg miejsca powstania kosztów wynagrodzeń (dokładniej niż wg standardowego podzielnika kosztów). Moduł daje możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.). Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń. Dla przedsiębiorstw budowlanych, firm ochroniarskich, Zakładów Pracy Chronionej (ZPCHR), firm rozliczających projekty unijne według czasu pracy, jednostek budżetowych.
 • 4Trans (Tachostan)
  Możliwość wymiany danych między produktem 4Trans (dawniej Tachoscan) a programem enova. Import normy czasu pracy (harmonogramu / planu czasu pracy), czasu pracy (wykonania / czasu pracy), nieobecności dla wielu kierowców jednocześnie. Dane są szybko i bezbłędnie przeniesione do systemu kadrowo-płacowego enova, co umożliwi równie szybko i bezbłędnie rozliczyć czas pracy, nieobecności oraz nadgodziny. Poprawność rozliczeń jest weryfikowana przez dwa niezależne systemy, co dodatkowo minimalizuje ryzyko błędu. Dla firm transportowych korzystających lub planujących zakup programu 4Trans (dawniej Tachoscan) firmy INELO
 • Czas Pracy (import z XML)
  Pozwala zaimportować dane o czasie pracy pracowników z pliku xml. Import normy czasu pracy (harmonogramu / planu czasu pracy), czasu pracy (wykonania / czasu pracy), nieobecności oraz zestawienia czasu pracy dla wielu pracowników jednocześnie z pliku xml w odpowiednio dostosowanym formacie. Szybkie i bezbłędnie zaczytanie danych przełoży się na równie sprawne rozliczenie czasu pracy i wynagrodzeń pracowników wraz z informacją o projekcie, w ramach którego dany pracownik lub grupa pracowników wykonuje zlecone prace (budowa, centrum kosztów, wydział itp.). Dla firm produkcyjnych, budowlanych, Zakładów Pracy Chronionej (ZPCHR), firm rozliczających czas pracy zadaniowo, firm prowadzących projekty unijne i rozliczające czas pracy poprzez projekty, instytucji finansowych, urzędów, restauracji, sklepów.
 • Platforma Managera
  Kluczowe informacje z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów dostępne w jednym miejscu. Na zakładkach tematycznych – Podatki i ZUS, Handel, Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace – prezentowane są różne inne informacje najistotniejsze w każdym z obszarów. Dla biur rachunkowych, grup kapitałowych, firm outsourcingowych, przedsiębiorców, którzy są właścicielami kilku firm, menadżerów firm, osób zarządzających działaniem systemu – informatycy, administratorzy.
 • Praca na Wielu Bazach
  To platforma do zarządzania działaniem systemu enova, który obsługuje więcej niż jedną bazę danych. Możliwość zarządzania wieloma bazami danych w ramach jednej licencji enova z poziomu „bazy głównej (master)”. Dla biur rachunkowych, grup kapitałowych, firm outsourcingowych, przedsiębiorców, którzy są właścicielami kilku firm, menadżerów firm, osób zarządzających działaniem systemu – informatycy, administratorzy.
 • Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)
  Wspiera ewidencję procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika. Aplikacja kontroluje aktualną liczbę wydanej odzieży i wyposażenia pracownika oraz monitoruje okres użytkowania charakterystyczny dla poszczególnych pozycji asortymentowych (możliwość generowania zwrotów odzieży "przeterminowanej"). Użytkownik definiuje zestawy wyposażenia dla konkretnych stanowisk pracy. Rozwiązanie wymaga poza modułem enova Kadry i Płace (wersja złota) modułu enova Handel (wersja złota). Dla firm handlowych, produkcyjnych budowlanych, Zakładów Pracy Chronionej (ZPCHR), restauracji, hoteli, instytucji publicznych (np. policja, straż pożarna, instytucje medyczne).
 • Import/Eksport RCP
  Zapewnia wymianę danych między czytnikiem RCP a programem enova. Import normy czasu pracy (harmonogramu / planu czasu pracy), czasu pracy (wykonania / czasu pracy), nieobecności dla wielu pracowników jednocześnie. Dane są szybko i bezbłędnie przeniesione do systemu kadrowo-płacowego enova, co umożliwi równie szybko i bezbłędnie rozliczyć czas pracy pracowników. Ich poprawność jest weryfikowana przez dwa niezależne systemy, co dodatkowo minimalizuje ryzyko błędu. Dla firm produkcyjnych, budowlanych, Zakładów Pracy Chronionej (ZPCHR), instytucji finansowych, firm zatrudniających pracowników administracji, urzędów, restauracji, sklepów.
 • Zbiorcza Edycja Czasu
  Przedstawia ewidencję normy czasu pracy oraz czasu pracy (wykonania) w formie zbiorczych zestawień. Rozwiązanie umożliwia „hurtową” modyfikację normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy) oraz czasu pracy (wykonania/czasu pracy) dla wielu pracowników jednocześnie (np. brygady). Modyfikacje te mogą dotyczyć dowolnie wybranych dni miesiąca. Dodatkowo moduł daje możliwość przypisania informacji o projekcie, w ramach którego dany pracownik lub grupa pracowników wykonuje zlecone prace (budowa, centrum kosztów, wydział itp.). Dla firm produkcyjnych, budowlanych, Zakładów Pracy Chronionej (ZPCHR), firm rozliczających czas pracy zadaniowo, firm prowadzących projekty unijne i rozliczające czas pracy poprzez projekty.
 • SMS
  Umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z programu enova poprzez zewnętrzne bramki SMS. Program daje możliwość wyboru jednej z kilku zdefiniowanych bramek lub integracji z dowolną bramką za pomocą mechanizmu programistycznego API. Wysyłane wiadomości SMS mogą zostać automatycznie zapisane jako zdarzenia CRM widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem. Dla działów windykacji, marketingu, serwisu, sprzedaży.
 • CRM Outlook
  Pozwala wyeksportować odebrane i wysłane wiadomości e-mail z klienta poczty Outlook do enova. Wiadomości e-mail trafiają do enova jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji – w trakcie importu. Narzędzie umożliwia wybranie kategorii sprawy, jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova. Dla pracowników firm pracujący na kliencie poczty MS Outlook, mający dostęp do systemu enova
 • EDI
  Obsługa komunikatów EDI - umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi. EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI. Dla dostawców sieci handlowych, firm współpracujących z klientami wymagającymi wymiany dokumentów poprzez EDI, firm współpracujących z dostawcami, którzy mogą przyjmować i przesyłać dokumenty handlowe w postaci komunikatów EDI.
 • eFakturaKIR (invooclip)
  Umożliwia generowanie pliku zawierającego fakturę wystawioną w enova do pliku PDF, podpisanie go i wysłanie do archiwum KIR. Jest wykorzystywany łącznie z usługą invooclip, oferowaną przez KIR S.A. oraz podpisem elektronicznym. Dla firm wystawiających duże liczby dokumentów, które trzeba dostarczyć do odbiorcy, firm, które preferują lub zostały zobligowane do elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz dla firm których klienci wymagają dostarczania faktur w formie elektronicznej.
 • eFaktura GreenMail24
  Umożliwia generowanie pliku zawierającego dokument wystawiony w enova do pliku PDF, podpisanie go i wysłanie do archiwum GreenMail24. Jest wykorzystywany łącznie z usługą GreenMail24, oferowaną przez GreenPost sp. z o.o. oraz z certyfikatami do podpisywania i wysyłania plików. Dla firm wystawiających duże liczby dokumentów, które trzeba dostarczyć do odbiorcy, firm, które preferują lub zostały zobligowane do elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz dla firm których klienci wymagają dostarczania faktur w formie elektronicznej.
 • Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra
  Pozwala drukować etykiety (naklejki) na taśmach samoprzylepnych. Dla użytkowników drukarek kodów kreskowych Zebra standard EPL.
 • Komunikacja z drukarkami etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter
  Pozwala drukować etykiety (naklejki) na taśmach z etykietami termicznymi. Dla użytkowników drukarek etykiet termicznych DYMOPrinter i BrotherPrinter.
 • Harmonogram Zadań
  Część systemu, dzięki której akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia. Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być wywoływane. Dla firm, w których zachodzą procesy cykliczne, działów handlowych, działow serwisu, recepcji, sekretariatów, działów marketingu/telemarketingu, biur obsługi klienta, Help desk.

Warianty

System enova w wariantach

System enova jest dostępny w trzech odmianach funkcjonalnych – aby dokładnie odwzorować w możliwościach systemu potrzeby małych, średnich i dużych firm. Oznaczyliśmy je kolorami srebrnym, złotym i platynowym. Taki model pozwala nie tylko łączyć moduły w różnych wariantach, ale też rozwijać system wraz z rosnącymi potrzebami firmy. Przejście między wariantami odbywa się na zasadzie dodania funkcjonalności z wyższego wariantu za różnicę w cenie.

 

enova-srebrna   enova-zlota   enova-platynowa

srebrna enova

Moduły srebrne to rozwiązanie idealne dla mikro- i małych firm. Oprogramowanie jest przygotowane do obsługi typowych procesów biznesowych w polskich firmach. Wariant srebrny obejmuje standardowo zaprojektowaną funkcjonalność modułów, wszystko czego potrzebuje firma do pracy w podstawowym zakresie, bez zbędnych dodatków, ale więcej niż tzw. systemy pudełkowe.

 

złota enova

Złote moduły enova powstały z myślą o wymagających użytkownikach i przeznaczone są dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Moduły posiadają wzbogaconą funkcjonalność w stosunku do wariantu srebrnego, a cały system wyposażony został w mechanizm definiowania przez użytkownika dodatkowych pól (cech) dla dowolnych elementów. W ten sposób można samodzielnie rozszerzać funkcjonalność systemu. Zdefiniowane cechy mogą zostać wykorzystane w prezentacji danych oraz przy tworzeniu raportów i analiz.

 

platynowa enova

Moduły platynowe systemu zawierają funkcje przeznaczone dla firm wielooddziałowych i korporacji, wymagających profilowanych funkcjonalności. Zapewniają pracę na dużej liczbie danych i podlegają praktycznie nieograniczonej rozbudowie m.in. za sprawą dopisywanych przez partnera zewnętrznych modułów (dll), które rozszerzają funkcjonalność systemu w kierunku indywidualnych potrzeb firmy. Modyfikowanie edytowanych danych, np. poprzez dopisywanie specjalizowanych formatek czy funkcji, zapewnia API – biblioteka klas .NET do zarządzania obiektami systemu enova.

enova365 w chmurze

enova chmuraenova365 w chmurze

Prowadź firmę wydajniej, niezależnie od miejsca
enova wyznacza nowy sposób korzystania z oprogramowania. To kompletna usługa ERP: stanowiska, przechowywanie i transfer danych oraz wsparcie IT. Możesz w niej dowolnie zmieniać liczbę użytkowników, zależnie od potrzeb w danym miesiącu. A dzięki opłatom abonamentowym za bieżące zużycie łatwiej utrzymać płynność finansową. enova jest dostępna w chmurze publicznej Microsoft.

Inwestuj w oszczędności, w chmurze jest taniej
Dostęp przez przeglądarkę sprawia, że nie ma znaczenia moc urządzenia. Można więc korzystać ze słabszych komputerów typu low-cost i urządzeń mobilnych. Nie czyniąc inwestycji w serwery, informatyków oraz licencje. System sam się aktualizuje i przeprowadza kopie bezpieczeństwa. Codzienne oszczędności wynikają też z niższego zużycia prądu, czy braku przestojów w pracy.

Zacznij pracę w chmurze, weź enova ze sobą
enova365 jest tam, gdzie Ty. Wystarczy dostęp do Internetu i hasło do logowania. Proces wdrożenia przebiega szybciej, pacę w systemie można rozpocząć niemal od zaraz. A poziom dostępności i bezpieczeństwa danych jest wyższy, niż wiele firm może zapewnić sobie we własnym zakresie. Wykorzystanie mobilności w biznesie zapewnia firmie przewagę konkurencyjną.

Cechy enova365

ergonomiczna funkcjonalność
Produkt bazuje na kilkunastoletnim doświadczeniu w zakresie wspierania procesów w firmie. Jest odpowiedzią na rosnącą popularność pracy zdalnej i coraz większej mobilności pracowników
W enova365 docenisz użyteczność w dostępie z urządzeń mobilnych przez przeglądarkę. Wymierne korzyści można zaobserwować zwłaszcza w zakresie automatyzacji procesów biznesowych. Płacisz za oszczędności i wygodę - w abonamencie. Otrzymujesz gwarancję stabilności programu, zgodność z przepisami i maksimum bezpieczeństwa.

nowoczesny interfejs
Program jest zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy tworzenia aplikacji mobilnych. Interakcja między systemem, a użytkownikiem jest naturalna – znana ze stron internetowych.
enova365 jest przejrzysta i ma estetyczny wygląd. Definiowalne ustawienia list i formularzy pozwalają dostosować wygląd tak, aby był on najbardziej czytelny i każdy miał pod ręką najistotniejsze informacje. Otwierając wiele zakładek jednocześnie, można szybko przełączać się między zadaniami. Lista Ulubionych pozwala utworzyć skróty do najczęściej używanych miejsc i czynności w aplikacji.

Obecnie w sprzedaży dostępne są pierwsze cztery moduły enova365:

Handel

Obsługuje najważniejsze procesy związane z działalnością handlową oraz gospodarką magazynową i ewidencją rozrachunków:

 • prowadź kartoteki kontrahentów, rejestr vat, banków i towarów,
 • definiuj indywidualne cenniki towarów i usług oraz jednostki miar,
 • realizuj zamówienia od odbiorców i wystawiaj zamówienia do dostawców,
 • wystawiaj faktury zakupu oraz sprzedaży i rozliczaj zobowiązania i należności, generuj deklaracje INTRASTAT,
 • drukuj dokumenty: handlowe oraz magazynowe, prowadź ewidencję opakowań zwrotnych.

Kadry Płace

Wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach o różnorodnej specyfice:

 • stwórz dowolną strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa,
 • wprowadzaj komplet danych kadrowych i płacowych osób zatrudnionych na umowę o pracę lub w oparciu o umowy cywilnoprawne,
 • prowadź ewidencję badań, szkoleń, wykształecenia i historii zatrudnienia,
 • generuj deklaracje PIT, ZUS, SODiR, oraz raporty statystyczne GUS,
 • korzystaj z mechanizmu automatycznych korekt wynagrodzeń i nieobecności.

Pulpit Pracownika oraz Pulpit Kierownika

Służy do samoobsługi pracowniczej:

 • zarządzaj elektronicznymi wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line,
 • przyśpiesz procesy związane z zarządzaniem personelem,
 • ogranicz papierowy obieg dokumentów i wniosków,
 • rozszerz dostęp do systemu na wszystkich pracowników i zlikwiduj kolejki do działu HR.

Prezentacja/Demo

Jeśli chcieliby Państwo zobaczyć bezpłatną prezentacje enova lub też pobrać demo enova, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

...

enova

Pomoc Zdalna

Aby uzyskać pomoc zdalną proszę wykonać następujące kroki:

1. Pobrać na swój komputer program do pomocy zdalnej - POBIERZ.

2. Uruchomić pobrany program.

3. W uruchomionym programie wybrać opcję "Poproś o pomoc".

4. Skontaktować się z Nami w celu podania ID oraz hasła do zdalnego połączenia.

enova