Belisama4CRM

Opis

crm

Belisama4CRM to system CRM stworzony z myślą o mikrofirmach, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz pracownikach kontraktowych.

Wdrażając system Belisma4CRM stworzycie Państwo centralną bazę danych, skupiającą informacje na temat wszelkich działań i kontaktów firmy. Intuicyjny interfejs sprawia, że system Belisama4CRM jest prosty w obsłudze. Przy pomocy połączenia VPN macie Państwo dostęp do swoich danych z każdego punktu na świecie w trybie online. Dzięki temu system Belisama4CRM łączy stanowiska rozproszone, działające niezależnie poza siedzibą firmy (np. handlowcy, pracownicy działający zdalnie, kadra zarządzająca).

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo dostarczanych rozwiązań. W celu ochrony Państwa danych wprowadziliśmy różne poziomy zabezpieczeń:

 • dane przechowywane są na Państwa własnych serwerach w sieci LAN
 • logowanie do systemu jest zabezpieczone hasłem
 • użytkownicy mają dostęp do danych wg uprawnień nadawanych w systemie
 • dostęp do funkcji eksportu danych wg uprawnień nadawanych w systemie
 • dostęp do funkcji backup wg uprawnień nadawanych w systemie
 • szyfrowany backup danych

Wersja podstawowa systemu, jednostanowiskowa, jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

Podczas prac rozwojowych systemu Belisama4CRM bierzemy pod uwagę wszelkie sugestie naszych użytkowników, dzięki czemu Belisama4CRM jest aplikacją posiadającą jedynie niezbędne funkcje pomocne w codziennej pracy managera.

Przy pomocy modułów integrujących dane z programu MS Excel oraz MS Outlook można w łatwy sposób zaimportować do Belisama4CRM.

Moduły

Na podstawie doświadczeń naszych Użytkowników oraz własnych, tworzymy moduły, które są doskonałym rozszerzeniem funkcjonalności naszego systemu CRM. Modułowa struktura programu Belisama4CRM umożliwia dowolne skonfigurowanie programu CRM w taki sposób, aby w pełni odpowiadał potrzebom oraz profilowi Państwa firmy.

 

wiele

Moduł podstawowy:

 • pełne dane teleadresowe kontrahentów/partnerów
 • alfabetyczny podział kontrahentów/partnerów wg nazw
 • baza osób pracujących w firmach kontrahentów/partnerów
 • lista wszystkich kontaktów z kontrahentami/partnerami
 • zadania realizowane dla danego kontrahenta/partnera
 • podgląd rozliczeń z kontrahentem/partnerem
 • informacja o opiekunie przydzielonym do kontrahenta/partnera
 • wyświetlanie danych z podziałem na opiekunów
 • możliwość edycji wszystkich wyświetlanych danych
 • możliwość załączania dowolnych plików do kontaktów (graficznych, tekstowych itd.)
 • po kliknięciu w numer telefonu - automatyczna integracja z programami dzwoniącymi (np. skype)
 • po kliknięciu w e-mail - automatyczne przekierowanie na domyślny program pocztowy
 • po kliknięciu w link - automatyczne przekierowanie na domyślną przeglądarkę internetową
 • możliwość wyszukiwania danych po każdym parametrze
 • dostosowywanie widoków do własnych potrzeb
 • możliwość grupowania danych wg kolumn
 • dostęp do danych wg uprawnień
 • szybka możliwość sprawdzenia daty ostatniego kontaktu z kontrahentem/partnerem
 • szybki podgląd najważniejszych danych
 • szybki dostęp do najważniejszych funkcji
 • przypomnienia o spotkaniach
 • kalendarz zintegrowany z programem pocztowym MS Outlook
 • szybkie dodawanie notatek (żółte karteczki)

handel

Handel

Moduł Handel wspomaga sprzedaż w małej i średniej firmie usługowej. Moduł pomaga kontrolować sprzedaż towarów i usług oraz na bieżąco monitorować przepływ finansowy w firmie. W zakresie modułu można wprowadzać dokumenty zakupowe, generować dokumenty sprzedażowe, zarządzać transakcjami w firmie, tworzyć raporty i zestawienia sprzedaży, a także kontrolować płatności i zobowiązania.

Sprzedaż:

 • faktury VAT
 • faktury pro-forma
 • faktury korygujące
 • KP
 • faktury walutowe
 • możliwość przypisania odrębnego nr konta do waluty
 • czytelne przedstawienie rozliczeń
 • raportowanie przeterminowanych płatności
 • możliwość eksportu zestawień do programu MS Excel
 • raportowanie wystawionych faktur wg użytkowników

Rozrachunki:

 • zarządzanie kasą
 • zarządzanie kontami bankowymi (w tym walutowymi)
 • kontrola zadłużenia kart kredytowych
 • przewalutowania
 • podgląd stanu kont wraz z historią płatności
 • przydzielanie i rozliczanie zaliczek pracowników

Faktury zakupowe:

 • dodawanie faktur zakupowych
 • dodawanie płatności
 • wybór osoby wprowadzającej fakturę
 • definiowanie produktów
 • wprowadzanie produktów na stan
 • informacja o płatnościach faktur zakupowych

Kartoteka produktów (prosty moduł magazynowy):

 • wprowadzanie produktów i usług
 • tworzenie grup i kategorii produktów
 • informacja o stanach magazynowych z ceną zakupu i sprzedaży
 • informacje o cenie zakupu i sprzedaży

Raporty:

 • zestawienia sprzedaży produktów/usług w czasie
 • przedstawienie wpływów i wydatków w grupach produktów/usług w czasie

Warunkiem zakupu modułu jest posiadanie odpowiedniej liczby stanowisk modułu CRM.

 

poczta

Poczta e-mail

Najważniejsze narzędzie codziennej pracy teraz w systemie CRM! Moduł Poczta e-mail w systemie Belisama4CRM gwarantuje szybką i wygodną pracę oraz zabezpiecza firmę przed utratą danych.

Poczta e-mail w systemie CRM to:

 • cała firmowa korespondencja w jednym miejscu
 • brak ryzyka utraty danych wraz z rotacją personelu: e-maile można wygasić, ale nie usunąć. Każdy odebrany i wysłany e-mail pozostaje w bazie, z możliwością przywrócenia
 • kontrola nad firmową korespondencją podczas nieobecności pracowników: żaden e-mail nie zostanie przeoczony
 • kompletna historia współpracy z kontrahentami

Funkcjonalność modułu:

 • przydzielanie adresu e-mail do każdego użytkownika
 • przypisanie każdej wiadomości do historii współpracy z nadawcą
 • automatyczne przypisywanie nadawcy do firmy
 • automatyczny import danych o nadawcy z modułu CRM
 • możliwość dodawania załączniku z dysku lub bezpośrednio z systemu CRM
 • szybkie wyszukiwanie
 • praktyczne zakładki folderów poczty

 

zadania

Zadania

Moduł Zadania umożliwia zarzadzanie realizacją zadań w firmie. Managerowie zarządzający zespołami ludzi mają dzięki temu profesjonalne narzędzie dające możliwość przydzielania zadań i kontrolowania ich realizacji. Dzięki Belisama4CRM – Zadania, każde zadanie jest dokładnie monitorowane i raportowane.

Funkcjonalność:

 • każde zadanie otrzymuje indywidualny tytuł i numer w systemie
 • manager przypisuje zadania użytkownikom
 • określenie postępu indywidualnego, jak i całościowego zadania
 • dodawanie osób nadzorujących realizację zadania
 • dodawanie osób informowanych o stanie zadania
 • każde zadanie może posiadać informację dla jakiego kontrahenta jest realizowane
 • nadawanie priorytetów
 • określenie terminu realizacji
 • określenie kosztów roboczogodzin pracowników
 • dodawanie informacji o czasie poświęconym na wykonanie zadania przez pracowników
 • monitorowanie kosztów pracowników
 • informacja o aktualnym bilansie zysk/strata w zadaniu
 • możliwość dodawania dowolnych plików tekstowych i graficznych
 • możliwość dodawania opisów i komentarzy do zadań
 • powiadomienia e-mail o przydzielonych zadaniach
 • powiadomienia e-mail o zmianie treści i komentarzach w zadaniu
 • kontrola przeterminowanych zadań
 • automatyczne wystawienie faktury VAT po zrealizowanych zadaniach
 • pełna historia zrealizowanych zadań z podziałem na okresy, użytkowników

Warunkiem zakupu modułu jest posiadanie odpowiedniej liczby stanowisk modułu CRM.

 

marketing

Marketing

Moduł Marketing skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą utrzymywać dobre relacje ze swoimi kontrahentami. Dzięki Belisama4CRM – Marketing użytkownicy mogą planować swoje kampanie marketingowe, tworzyć graficzne mailingi i zarządzać grupami odbiorców.

Moduł Marketing Belisama4CRM to różne formy komunikacji z klientami:

 • SMS
 • e-mail

Wybierz, który kanał jest lepszy dla Twojej firmy!

Funkcjonalność:

 • edytor ułatwiający tworzenie mailingów (edycja tekstu jak w programie Ms Word)
 • możliwość wysyłania dowolnej ilości spersonalizowanych maili
 • planowanie kampanii marketingowych w czasie
 • monitorowanie postępu wysyłki maili
 • historia mailingów
 • możliwość tworzenia grup mailingowych
 • możliwość tworzenia mailingów okazjonalnych (np. na święta, promocje)
 • możliwość wysłania próbnego mailingu

Warunkiem zakupu modułu jest posiadanie odpowiedniej liczby stanowisk modułu CRM.

 

wypozWypożyczenia

Moduł Wypożyczenia umożliwia łatwe zarządzanie wypożyczeniami zasobów firmy. Moduł jest zintegrowany z modułem Rozliczenia, co zapewnia łatwe i szybkie rozliczanie wynajmu.

Zarządzanie zasobami:

 • dodawanie/edycja/usuwanie grup zasobów
 • opis zasobów wraz ze zdjęciem
 • historia rezerwacji zasobów

Zarządzanie rezerwacjami:

 • możliwość rezerwacji/wynajmu zasobów własnych i zewnętrznych
 • rezerwacja zintegrowana z modułem Targi (możliwość przypisania danego zasobu do konkretnego stoiska)

Lista zasobów do wydania:

 • potwierdzenie wydania
 • możliwość wydruku WZ

Lista zasobów do zwrotu:

 • potwierdzenie zwrotu
 • możliwość wydruku PZ

Historia rezerwacji:

możliwość wystawienia faktury za wypożyczenie

Raport wypożyczeń:

 • możliwość sortowania i grupowania po dowolnych parametrach
 • możliwość wyboru okresu, którego dotyczy raport
 • możliwość eksportu do pliku xls

   

targiTargi

Moduł Targi przeznaczony jest dla firm świadczących usługi wystawiennicze. Moduł został stworzony przy współpracy ze specjalistami w dziedzinie projektowania i budowy stoisk targowych, dzięki temu doskonale odpowiada na potrzeby branży. Umożliwia sprawne zarządzanie logistyką i finansami w firmie wystawienniczej.

Moduł jest powiązany z modułem Wypożyczenia. Warunkiem działania wszystkich funkcjonalności (rezerwacji wyposażenia stoiska) jest posiadanie modułu Wypożyczenia.

Zawartość modułu:

1. Informacje o targach:

 • termin targów
 • adres targów
 • zarezerwowane hotele
 • uwagi
 • termin montażu i demontażu stoisk
 • termin i status dostawy stoisk

2. Do każdych targów jest przypisana dowolna liczba stoisk.

3. Informacje o stoiskach:

 • szczegółowy opis stoiska z możliwością dodania zdjęcia
 • dodatkowe informacje (media, wejściówki itp.)
 • opis wyglądu stoiska
 • wyposażenie stoiska – rezerwacje posiadanych zasobów (wewnętrzne: informacje są pobierane z modułu Wynajem; zewnętrzne: wypożyczenia od dostawców zewnętrznych z określeniem danego dostawcy, ilości, ceny i opisu wyposażenia)
 • status/faza realizacji (rozwijana lista wyboru)
 • możliwość dodawania plików (wizualizacje stoiska, wyceny, umowa, mapka, brief)
 • rozliczenia (cena stoiska, zaliczki, faktura rozliczająca, dodatkowe koszty)
 • możliwość wydruku zamówienia

4. Lista targów.

5. Kalendarz ze wszystkimi wprowadzonymi targami.

6. Lista wszystkich stoisk.

7. Lista faktur do wystawienia.

Funkcjonalności:

 • moduł automatycznie tworzy listę faktur do wystawienia
 • możliwość stworzenia widoku imprez na wykresie Gantta (różne kolory przedstawiające montaż, demontaż, termin targów)
 • możliwość sprawdzenia stanu magazynowego na dany dzień
 • podział uprawnień użytkowników

Wszystkich zainteresowanych wersją demo modułu Targi, prosimy o kontakt.

 

urlopyUrlopy

Moduł Urlopy porządkuje kwestie przydzielania i akceptacji urlopów pracownikom. Masz przejrzysty kalendarz z czytelnym planem urlopów Twojego zespołu.

Łatwe składanie i akceptacja wniosków oraz stały dostęp do informacji oszczędza czas i pozwala Ci jeszcze lepiej zorganizować pracę.

Podstawowa funkcjonalność:

 • składanie wniosków urlopowych
 • akceptowanie lub odrzucanie wniosków przez przełożonego
 • możliwość wydrukowania wniosku
 • informacja o liczbie dni urlopu wykorzystanych w danym roku
 • podgląd urlopów pracowników w kalendarzu
 • autoresponder w czasie urlopu

Cennik

Logo Belisama4crm png
Produkt Cena za stanowisko
Belisama4CRM 1200 zł

Powyższe ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT.

Cena zawiera gwarancję, która obowiązuje przez rok od dnia zakupu pierwszego modułu. Gwarancja obejmuje dostęp do bezpłatnych aktualizacji oraz nowych wersji systemu Belisama4CRM.

Galeria

 • Modul Firmy
Modul Firmy
 • Modul Osoby
Modul Osoby
 • Modul Kontakty
Modul Kontakty
 • Modul Kalendarz
Modul Kalendarz
 • Zadania - Lista otrzymanych zadań
Zadania - Lista otrzymanych zadań
 • Zadania - Dodawanie zadania
Zadania - Dodawanie zadania
 • Zadania - Lista nadzorowanych zadań
Zadania - Lista nadzorowanych zadań
 • Zadania - Edycja daty
Zadania - Edycja daty
 • Handel - Faktury zakupowe
Handel - Faktury zakupowe
 • Handel - Kartoteka produktów
Handel - Kartoteka produktów
 • Handel - Transakcje
Handel - Transakcje
 • Handel - Raport
Handel - Raport
 • Marketing - Edycja grupy mailingowej
Marketing - Edycja grupy mailingowej
 • Marketing - Edycja mailingu
Marketing - Edycja mailingu
 • Marketing - Edycja wysyłki
Marketing - Edycja wysyłki
 • Marketing - Lista mailingów
Marketing - Lista mailingów
 • Wypożyczenia - Grupy zasobów
Wypożyczenia - Grupy zasobów
 • Wypożyczenia - Rezerwacje
Wypożyczenia - Rezerwacje
 • Wypożyczenia - Faktura
Wypożyczenia - Faktura
 • Wypożyczenia - Raport
Wypożyczenia - Raport
 • Targi - Edycja targów
Targi - Edycja targów
 • Targi - Edycja stoiska
Targi - Edycja stoiska
 • Targi - Kalendarz
Targi - Kalendarz
 • Targi - Lista fakturTargi - Lista faktur

Zadaj pytanie

Logo Belisama4crm png 

Jeśli mają Państwo pytania zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.

...