Nowa wersja ILUO Biznes 5.0

logo iluo kolorOddajemy w Państwa ręce najnowszą wersję oprogramowania ILUO Biznes, która oznaczona została numerem 5.0. Wersja zawiera kilka istotnych zmian, z których najważniejsze to:

 • automatyzacja zarządzania lokalizacjami partii w magazynie (elementy WMS)
 • rozszerzenie możliwości współpracy z kolektorami danych
 • generator wariantów towarów
 • obsługa nowych funkcji Shopera
 • automatyczne zakładanie konta testowego w chmurze (wersja TRIAL i DEMO)
 • tuning graficzny i wiele innych zmian i udoskonaleń

ILUO Biznes - wersja 5.0 (S-START, K-KOMFORT, P-PREMIUM, U-ULTIMA)

1. Rozbudowa zarządzania magazynem (elementy WMS)

 • Słownik lokalizacji magazynowych: magazyn, nazwa, kod lokalizacji, parametry lokalizacji i inne z funkcją importu lokalizacji z pliku CSV (excel) (U)
 • Możliwość przypisania lokalizacji do partii towaru (U)
 • Możliwość przypisania w partii towaru: (P, U): kodu partii (serii), kodu egzemplarza
 • możliwość przesuwania całości lub części partii między lokalizacjami magazynowymi (zmiana lokalizacji partii) (U)
 • rozbudowanie automatyzacji tworzenia dokumentów magazynowych/handlowych i remanentów za pomocą kolektorów danych: skanowanie do 5 kodów (konfigurowalne - kod lokalizacji, kod towaru/wariantu, indeks, kod serii, kod egzemplarza) podczas tworzenia dokumentów przyjęcia/wydania i w trybie remanentu, (U); pełna obsługa wariantów towarów w trybie remanentu (P, U); automatyczne rozpoznawanie towaru na dokumentach za pomocą jednego z kodów: kod towaru/wariantu, indeks, kod serii, kod egzemplarza (P, U); usprawnienie wprowadzania kodów egzemplarza/serii na dokumencie (partie) za pomocą czytników kodów kreskowych (P, U).
 • Rozbudowa funkcji kolektorów danych: (K, P, U): zapis towarów na kolektor; odczyt prosty towarów - kod (towaru lub wariantu lub serii lub egzemplarza) + ilość; tryb remanentowy z obsługą do 5 kodów (U); rozbudowa możliwości i funkcji bufora kolektora (U); obsługa zestawów towarów za pomocą kolektora (P, U)

2. Sklepy internetowe (K, P, U)

 • opcja aktualizacji zamówień już odebranych ze sklepu - obsługuje między innymi mechanizm scalania zamówień z allegro realizowany przez sklep Shoper
 • obsługa wielu cen sprzedaży (nowa opcja w Shoperze)
 • opcja umożliwiająca wyłączanie eksportu cen sprzedaży do sklepu (zarządzanie cenami w sklepie)
 • optymalizacja pracy usługi schedulera przy zarządzaniu wieloma sklepami jednocześnie
 • optymalizacja aktualizacji produktów
 • ulepszenie obsługi błędów połączeń z serwerem sklepu (ponawianie kilkukrotne)

3. Funkcja generatora wariantów towaru / usługi. Pozwala na utworzenie automatyczne utworzenie listy wariantów towaru na podstawie wybranych wartości parametrów. Funkcja generuje opcjonalnie kody kreskowe wariantów. (P, U)

4. W trybie modyfikacji wszelkich obiektów (elementów kartotek, dokumentów) zawierających listy pozycji - oznaczenie dodanych lub zmodyfikowanych pozycji list stosowaną ikoną. (S, K, P, U)

5. Wprowadzenie obsługi usług z wariantami: (P, U)

 • wybór wariantu w procesie sprzedaży usługi
 • wydruk wariantów I/lub parametrów wariantu na dokumentach sprzedaży

6. Modyfikacje wydruków faktur, dokumentów magazynowych, zamówień (K, P, U)

 • możliwość sortowania pozycji na wydruku wg: indeksu, nazwy towaru, ilości, ceny, wartości.
 • funkcja scalania pozycji na fakturze (przydatna w przypadku faktur do wielu WZ) i fakturze korygującej
 • rozbudowany mechanizm drukowania informacji związanych z partią towaru (konfiguracja co ma być drukowane)
 • opcja wydruku nazwy kraju w adresach na wszystkich dokumentach

7. Wprowadzenie możliwości “ręcznego” dodawania dokumentu finansowego CP i CW (płatności kartą i elektroniczne, inne płatności zdefiniowane przez użytkownika), z możliwością przypisania takiego dokumentu jako zaliczki do zamówienia lub przedpłaty do dokumentu handlowego.

8. Funkcja automatycznego zakładania bazy danych w chmurze Windows Azure w trybie trial i demo. Pozwala na rozpoczęcie pracy w chmurze bez potrzeby zakładania konta chmurowego za pośrednictwem ILUO (K, P, U)

9. Zamówienia: Wprowadzenie numeracji zależnej od punktu handlowego. Wydruk na zamówieniu sposobu dostawy i formy płatności.

10. Dodanie kolumny “Warianty” w kartotece towarów, która wskazuje, że towar posiada warianty.

11. Dodanie w rozrachunkach możliwości filtrowania zapisów dla operatorów/agentów płatności.

12. Tuning graficzny - splashe, tło główne, niektóre ikony. (S, K, P U)

13. Inne usprawnienia, poprawione usterki, błędy (S, K, P U)

 • Zmieniono komunikat o przyczynie blokady dla dokumentów - gdy magazyn jest w trakcie remanentu
 • Dodano usuwanie dokumentów przedpłat do zamówień
 • Dodano opisy pozycji dokumentów na widokach powiązanych
 • Wyeliminowano nieprawidłowe zachowanie przy dodawaniu pozycji na dokumentach przy włączonym sortowaniu po niektórych kolumnach
 • Dodano funkcję doczytywania przy zaznaczaniu wszystkich pozycji w chmurze (problem występował przy ograniczonej w konfiguracji liczbie wierszy)
 • Dodano kolumnę “Domyślny kod kreskowy” na browserze towarów i w kilku innych widokach powiązanych z towarami
 • Wprowadzono ułatwienie edycji opisu pozycji dowolnego dokumentu - kliknięcie w pole opis na pozycji otwiera okienko z opisem
 • Zablokowano zmianę roli statusów systemowych zamówień
 • Dodano widok powiązany “Stan wg wariantów” w widoku “Stanu towarów w magazynach”
 • Usunięto błąd wstawiania pozycji na fakturze archiwalnej w chmurze w wersji 4.2.555
 • Usunięto usterkę: przesuwanie podświetlenie na 1 pozycję dokumentu po wprowadzeniu towaru z wariantami.
 • Usunięto usterkę: w pewnych konfiguracjach na paragonie “zwykłym” (niefiskalnym) drukuje się zły punkt handlowy
 • Jeśli sortowaliśmy pozycje “w gridzie” dokumentu komunikat o błędzie wyświetlał się przy niewłaściwej pozycji
 • Usunięto usterkę: niewpisywanie indeksu towaru przy niektórych rzadkich scenariuszach wstawiania towaru na dokument.
 • Rozszerzono funkcję kopiowania pozycji dokumentu do schowka o obsługę wariantów towarów
 • Poprawiono usterki przy automatycznej synchronizacji z wieloma sklepami pracującymi na jednej bazie danych ILUO.
 • Poprawiono błąd powodujący przestawienie trybu tworzenia dokumentów na netto podczas aktualizacji.
 • Usterki w systemie uprawnień:usunięto błąd przy przelogowywaniu po zmianie uprawnień - nie wszystko się odświeżało prawidłowo, w pewnych przypadkach powodowało to niewłaściwe zachowanie programu; błąd filtra w browserze powodował złe działanie uprawnień w dokumentach magazynowych (dostęp do konkretnego magazynu)