ILUO Biznes 4.0 - aktualizacja

logo iluo kolorAktualizacja zawiera głównie poprawki i udoskonalenia funkcji, które pojawiły się w wersjach wcześniejszych.

Dla użytkowników oprogramowania ILUO wszystkie zmiany są całkowicie bezpłatne.

ILUO Biznes - wersja 4.0 (S-START, K-KOMFORT, P-PREMIUM, U-ULTIMA)

1. Drukowanie numerów zamówień (w ILUO i w sklepie internetowym) na paragonie fiskalnym (S, K, P, U)

2. Poprawienie funkcji sprzedaży zestawów przy różnych jednostkach miary (innych niż podstawowa) (P, U)

3. Zmiana w uprawnieniach umożliwiająca osobie z innego magazynu obejrzenie szczegółów MW do niego kierowanego (Pozycje, Partie/Dostawy) (K, P, U)

4. Dodanie kolumn Numer i Data dokumentu powiązanego w widoku “Przesunięcia magazynowe” - wyświetlają dane dokumentu MW odpowiadającego dokumentowi MP (K, P, U)

5. Na formatce zatwierdzania dokumentu Magazyn Przyjmie dodanie pól Numer MW i Data MW (K, P, U)

6. Zablokowano edycję wartości netto i brutto w pozycji zamówienia (S, K, P, U)

7. Lookup wyboru partii na pozycji dokumentu zamówienia/sprzedaży - dodano kolumnę “cena zakupu” (dostępną tylko, gdy funkcjonalność 'Ceny zakupu' jest włączona) (K, P, U)

8. W widokach Partie/Dostawy, Historia Przychodów i Rozchodów dodano filtr na Magazyn (K, P, U)

9. Dodano widok powiązany dla dokumentów handlowych zakupu i sprzedaży -> “Powiązane zamówienia” (S, K, P, U)

10. Drobne modyfikacje w funkcjach aktywacji licencji / zmiany ustawień licencji (S, K, P, U)

11. W przypadku braków towarów przy realizacji zamówienia, dostępne jest okno z wykazem braków (K, P, U)

12. Przy automatycznej zmianie statusów zamówień ich opis ustawia się na '[Auto]' (S, K, P, U)

13. Poprawka: przy różnicach w wielkościach liter w nazwach producentów w Shoperze i ILUO nie można było zaimportować towaru (S, K, P, U)

14. Odblokowanie niektórych funkcji rezerwacji w pracy chmurowej i na serwerze aplikacji z możliwością rezerwacji dla partii towaru (K, P, U)

15. Dodano na zamówieniu funkcję “bilans dokumentu” (K, P, U)

16. Rozszerzono funkcję “bilans dokumentu” o wykaz pozycji poniżej ceny zakupu. (K, P, U)

17. Dodano komendę “Automatyczne odświeżanie” - komenda dostępna po kliknięciu w perłę konkretnego widoku. Gdy funkcja jest aktywna pojawia się przy niej kropka. Program zapamiętuje ostatnie ustawienie i przy ponownym otwarciu okna funkcja jest ponownie włączana. (K, P, U)

18. Dodano do rozrachunków filtr na typ dokumentu (K, P, U)

19. Dodano do browsera typów dokumentów filtry - pełnotekstowy i drzewkowy (wg rodzajów dokumentów) (K, P, U)

20. Poprawka: okna powiązane pojawiają się po ponownym otwarciu zgodnie z kolejnością tworzenia (S, K, P, U)

21. Przy realizacji zamówień jako zlecenie produkcyjne poprawiona została obsługa sytuacji błędnych - dostępne jest okno z listą stosownych komunikatów. (P, U)

22. Chmura: quasi rezerwacja na poziomie linijki dokumentu - wstępna kontrola ilości towaru do sprzedaży - do ilości dostępnej (K, P, U)

23. Poprawka: Przy zbiorczej zmianie danych towarów wyłączał się znacznik "wymuszaj wybór wariantu"(K, P, U)