ILUO Faktura 4.0 zgodna z przepisami VAT 2014

logo iluo kolorNowa wersja ILUO Faktura niesie ze sobą przede wszystkim szereg zmian dostosowujących program do zmian w ustawie o VAT. Wszystkie nowelizacje przepisów o VAT wynikają z wejścia w życie od 1 stycznia 2014 roku nowych zapisów obowiązującej ustawy o VAT. Od tego dnia przestaje obowiązywać aktualnie obowiązujące rozporządzenie fakturowe Ministra Finansów, a sposób wystawiania faktur będą regulować od tej pory zapisy ustawy o VAT (art. od 106a do 106q).

Dla użytkowników oprogramowania ILUO wszystkie zmiany są całkowicie bezpłatne.

ILUO Faktura - wersja 4.0 (S-START, K-KOMFORT, P-PREMIUM)

1. Możliwość wystawienia faktury VAT, w której występuje wiele dat powstania obowiązku podatkowego. Jeśli daty obowiązku podatkowego przypadają na różne miesiące, podsumowanie VAT można wydrukować (opcjonalnie – ustawiając odpowiedni parametr wydruku) z rozbiciem na poszczególne okresy. W przypadku, gdy data dostawy jest nieznana można ją czasowo pozostawić niewypełnioną. Dodano także możliwość (parametr wydruku) drukowania daty obowiązku podatkowego dla każdej pozycji faktury. (S, K, P)

2. W każdym przypadku, przy ustalaniu daty obowiązku podatkowego obowiązują następujące zasady: W pierwszej kolejności pobierana jest data dostawy ustawiona indywidualnie dla pozycji dokumentu. Jeśli dla danej pozycji taka data nie została ustawiona, pobierana jest data dostawy z faktury.(S, K, P)

3. Przebudowa wydruku rejestru VAT uwzględniająca nowe zasady – tj. możliwość występowania pozycji z jednej faktury w różnych okresach VAT. (S, K, P)

4. Wprowadzenie możliwości wprowadzenia wielu kursów walut dla jednej faktury (w przypadku, gdy dokumentuje ona wiele dostaw dokonanych w różnych terminach). (P)

5. Wprowadzenie w okresie przejściowym mechanizmów pozwalających na obsługę dokumentów wg nowych i starych zasad – zarówno faktury jak i rejestry VAT można drukować wg wzoru 2013 lub 2014. (S, K, P)

6. Usprawnienia w mechanizmach wystawiania faktur zaliczkowych - możliwość powiązania wcześniejszych operacji finansowych z zamówieniem i wystawienia do nich faktury zaliczkowej. (K, P)

7. Usprawnienia i poprawki. (S, K, P)