23.10.2013 - ILUO Biznes wersja 3.0.7

logo iluo kolorImponująca lista zmian w nowej odsłonie ILUO Biznes:

 • kategorie i parametry dodatkowe towarów (jak na Allegro)
 • pełna obsługa "rozmiarówki" (np. kolory, fasony, rozmiary - struktura w pełni definiowalna)
 • CRM Start - dostępny od wersji PREMIUM (synchronizacja wydarzeń z Microsoft Outlook oraz Google)
 • pełne uprawnienia oraz konfiguracja synchronizacji przy pracy offline
 • integracja z systemami Symfonia FK i Ramzes
 • wiele udogodnień dla użytkowników

ILUO Biznes - wersja 3.0.7 (S-START, K-KOMFORT, P-PREMIUM, U-ULTIMA)

1. Wprowadzenie mechanizmu “parametrów dodatkowych” dla kartoteki towarowej umożliwiający między innymi pełną obsługę tzw. “rozmiarówki” w handlu detalicznym (retail) za pomocą następujących struktur i mechanizmów: (P, U)

 • stworzenie hierarchicznego (w pełni definiowalnego przez użytkownika) drzewa “kategorii parametrów” pozwalającego na odzwierciedlenie struktury asortymentów w magazynie, firmie, sklepie, sklepie internetowym.
 • możliwość zdefiniowania na każdym poziomie dowolnej ilości tzw. “parametrów dodatkowych” (inaczej nazywanych cechami, polami dodatkowymi). Parametry zdefiniowane na poziomie wyższym są automatycznie dziedziczone przez poziomy niższe, co upraszcza definiowanie struktury. Pola mogą być następujących typów:
  - numeryczne
  - tekstowe
  - daty
  - tekstowe ze słownikiem statycznym (dostępna opcja mutiwyboru)
  - połączone ze słownikiem wewnętrznym ILUO (kontrahent, towar, pracownik, kontakt, waluta itd.)
 • możliwość określenia “wartości parametrów” na poziomie towaru lub na poziomie dostawy (partii towaru). Pozwala to na dzielenie dostawy towaru (linijka faktury zakupu, dokumentu magazynowego PZ, PW itp.) na dowolną liczbę sub-partii o określonych wartościach parametrów. Np. dostawa “koszuli” o różnych rozmiarach i kolorach może być wpisana jako jedna pozycja faktury i podzielona na partie wg wartości kolorów i rozmiarów.
 • przypisanie zestawu określonych parametrów (np. koszula w określonym rozmiarze, fasonie, kolorze) do określonego kodu kreskowego w kartotece towarów. Dla jednego towaru można stworzyć wiele takich definicji dla różnych wartości parametrów. Pozwala to na automatyzację procesów obsługi magazynu oraz procesów zakupu, sprzedaży i inwentaryzacji.
 • w procesie wydawania towaru z magazynu/sprzedaży dodanie funkcji wyboru partii o określonych parametrach przy tworzeniu dokumentu (ręcznie lub za pomocą czytnika kodów kreskowych). Na wydruku (np. faktury) mogą być opcjonalnie drukowane parametry partii (w linijce dokumentu lub w postaci oddzielnej “specyfikacji partii”).
 • stworzenie panelu filtrowania (na browserze towarów oraz browserze stanów magazynowych) wykorzystującego drzewo parametrów oraz wartości parametrów (cech). Funkcja działa analogicznie jak filtrowanie aukcji na Allegro. System w zależności od ustawień może zliczać liczbę różnych towarów (bądź ilość dostępną) i wyświetlać ją przy odpowiednim parametrze.
 • dodanie parametry towarów do partii w remanencie.
 • stworzenie funkcji zbiorczego ustawiania wartości parametrów dla zaznaczonych towarów.

2. Stworzenie modułu CRM Start, który zawiera następujące elementy: (K, P, U)

 • definicje kalendarzy - możliwość zdefiniowania dowolnej liczby kalendarzy
 • definicje kont do synchronizacji - aktualna wersja synchronizuje się z kalendarzami Microsoft Outlook i Google
 • przeglądarka kalendarzy:
  • tworzenie wydarzeń (spotkanie, przypomnienie, konferencja, kontakt telefoniczny itp.) jednorazowych i cyklicznych z przypisywaniem do nich:
   - listy uczestników
   - listy załączników
   - listy innych obiektów programu (np. dokumenty magazynowe, handlowe, finansowe, zamówienia, rekordy kartotek itp.)
  • oglądanie jednoczesne wydarzeń z wybranych kalendarzy
 • przeglądarka wydarzeń w postaci tabelarycznej z możliwościami ich filtrowania
 • kartoteka osób kontaktowych
 • biblioteka załączników

3. Rozbudowa funkcjonalności modułu importu danych ECOD. (P, U)

 • Stworzono listę tzw. profili ECOD zawierających określone zestawy parametrów konfiguracyjnych do eksportu i importu
 • Wprowadzono kilkanaście dodatkowych parametrów konfiguracyjnych w profilu ECOD
 • Zdefiniowano funkcję przypisywania kontrahentów do określonego profilu
 • Wprowadzono automatyczne rozpoznawanie profilu ECOD. Przy operacjach eksportu/importu program na podstawie pola ‘Kontrahent’ pobiera odpowiedni profil importu/eksportu

4. Rozbudowa modułu off-line:

 • pełna synchronizacja uprawnień użytkowników między chmurą a bazami lokalnymi pracującymi w trybie offline
 • wprowadzenie profili OFFLINE określających zakres synchronizowanych danych (optymalizacja ilości synchronizowanych danych)
 • optymalizacje w pracy modułu offline (P, U)

5. Rozszerzenia w module uprawnień:

 • grupowanie tematyczne kontekstów (handel, magazyny, kartoteki, itp)
 • powielanie użytkowników z ustawieniem uprawnień (przypisaniem do ról)
 • przeglądanie i modyfikacji konfiguracji wybranego użytkownika z poziomu administratora
 • możliwość przypisywania uprawnień do zakresów danych w:
  - stanach magazynowych (sumarycznych)
  - stanach z rozbiciem na partie
  - transakcjach magazynowych
 • nowe pola, konteksty, funkcjonalności:
  - pola: stany (dostępny, zarezerwowany, zablokowany) w domyślnym magazynie
  - kontekst: profile trybu offline
  - kontekst: moduł CRM i powiązane
  - funkcjonalność: parametry dodatkowe towarów
 • zdefiniowanie ról przykładowych KASJER, MAGAZYNIER, HANDLOWIEC (wersja komercyjna i demo) oraz użytkowników przykładowych (wersja demo)

6. Podłączenie licznika klientów odwiedzających sklep oraz analizy statystyczne wejść i zakupów. (P, U)

7. Zmiany w urządzeniach fiskalnych. (S, K, P, U)

 • wprowadzenie obsługi starszego protokołu POSNET - thermal
 • możliwość drukowania form płatności oraz rabatu dla pozycji (drukarki POSNET). W definicji ‘Innych płatności’ wprowadzono pole ‘typ płatności’ zapewniające jednoznaczną identyfikację płatności dla potrzeb wydruku na drukarce fiskalnej
 • drukowanie faktur na drukarkach POSNET obsługujących nowy protokół
 • drukowanie numeru paragonu w postaci kodu kreskowego na drukarkach POSNET (opcja)
 • dodano skrót klawiaturowy do otwierania szuflady Control+Shift+S

8. Import danych z programu CDN Optima. Rozszerzenie o możliwość importu cenników. (S, K, P, U)

9. Obsługa eksportu danych do systemu finansowo-księgowego SAGE Symfonia. Funkcja uruchamiana w trybie deweloperskim, ponieważ wymagane jest zainstalowanie stosownych struktur danych oraz skryptu po stronie programu SAGE Symfonia. ILUO Biznes współpracuje z wersją Symfonia Premium oraz Symfonia Forte. (P,U)

10. Konfiguracja systemu - możliwość zdefiniowania domyślnego algorytmu wyliczania ceny bazowej dla nowo dodawanego towaru.

11. Faktury korygujące, zwrot od odbiorcy - możliwość wyboru partii, która jest zwracana. Zwracany towar “wraca” do konkretnej partii.

12. Faktury RR. Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur RR na podstawie wcześniej wystawionych dokumentów PZ. (K, P, U)

13. Możliwość powiązania magazynu, definicji kasy/rachunku bankowego/definicji innej płatności z konkretnym Punktem Handlowym (oddziałem), co powoduje wydruk nagłówka związanego z tym PH oraz uprasza definiowanie uprawnień dostępowych do ILUO Biznes. (P, U)

14. Na dokumentach finansowych KP, KW, PP, PW, BP, BW możliwość opcja “Nie twórz rozrachunku”. Pozwala m. in. na rozliczanie prowizji bankowych oraz inne operacje w których nie chcemy tworzyć rozrachunku.

15. Logowanie do programu. Wprowadzenie tzw. “listy połączeń” oraz edytora listy połączeń. (S, K, P, U)

16. Optymalizacja wyszukiwania w browserach. Dla każdego browsera niezależnie wprowadzono możliwość konfiguracji kolumn, po których realizowane jest wyszukiwanie oraz określenie czy szukamy “od początku” - szybko, czy wewnątrz wyrażenia (zawieranie) - wolniejsze działanie wyszukiwarki. Przy dużych tabelach opcja pozwala na przyspieszenie wyszukiwania różnych elementów systemu. (S, K, P, U)

17. Opcja uruchamiania archiwizacji bezpośrednio po zakończeniu pracy z programem. (S, K, P, U)

18. W filtrze daty dodanie przycisków (pokaż następny dzień, pokaż poprzedni dzień, pokaż następny tydzień, pokaż poprzedni tydzień). (S, K, P, U)

19. Możliwość konfigurowania list wyszukiwania (lookup). (S, K, P, U) Konfigurowaniu podlegają:

 • wybór kolumn oraz ich kolejności i szerokości
 • rozmiar okna wyszukiwania
 • określenie kolumn, po których wyszukujemy oraz trybu wyszukiwani

20. Wprowadzenie dużej ilości drobnych i kilku większych zmian w raportach. Te najważniejsze to: (K, P, U)

 • w sekcji sprzedaż dodanie raportów agregujących sprzedaż wg grup kontrahentów i grup towarów. Na wybranych raportach sprzedaży dodanie informacji o udzielanych rabatach
 • dodanie raportu pokazującego sprzedaż towarów według producentów lub dostawców
 • do wydruku “Rozrachunki na dzień” dodanie sekcji szczegóły z informacją o rozliczeniu
 • na fakturach sprzedaży i dokumentach WZ dodanie obsługi parametrów partii/towarów (w pozycjach lub wydruk dodatkowej specyfikacji)
 • wprowadzenie wydruku kompensaty

21. Dodanie kolumn związanych ze stanami w domyślnym magazynie do przeglądarki (browsera) towarów: (S, K, P, U)

 • ilość dostępna (domyślny magazyn)
 • ilość zablokowana (domyślny magazyn)
 • ilość zarezerwowana (domyślny magazyn)

22. Dodanie funkcji deweloperskiej pozwalającej na dodanie kolumny o dowolnej treści w dowolnej przeglądarce (browserze). (P, U)

23. Dodanie funkcji deweloperskiej odblokowującej dokumenty wystawione przed zatwierdzonym remanentem. (S, K, P, U)

24. Rozbudowanie API programistycznego o kilkanaście nowych funkcji umożliwiających m. innymi na synchronizację statusów, etykiet i inne. (P, U)

25. Poprawki i udoskonalenia (S, K, P, U)

Pobierz wersję